QSHE

Borging van Kwaliteit, Arbo en Milieu is volgens de Deming cirkel / PDCA cyclus georganiseerd, waarbij continue verbetering wordt nagestreefd.

 

RoHS

  • Etchform levert volgens de EU-richtlijn 2015/863/EU RoHS 3.

 

REACH

  • Etchform neemt de "Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen" (REACH) wetgeving in acht.
  • Etchform is een downstream gebruiker en voldoet aan de daarbij behorende specifieke verplichtingen.

 

Conflict minerals

  • Indien Etchform producten levert die “conflict minerals” bevatten is het ons beleid dat deze “DRC conflict free” zijn.

 

Reclamaties

  • Etchform streeft naar levering van foutvrije producten.
  • Mocht onverhoeds blijken dat er sprake is van een afwijking dan dient deze binnen 14 dagen schriftelijk gemeld te worden. Hierbij dienen opgegeven te worden: het betreffende product, ordernummer en pakbonnummer alsmede het aantal betreffende producten en een duidelijke omschrijving van de afwijking.
  • Meteen na ontvangst van de betreffende producten worden deze onderzocht, waarna de bevindingen en correctieve maatregelen schriftelijk teruggekoppeld worden waarvoor wij de 8D systematiek hanteren.