Tooling

Etsen en elektroformeren zijn fotolithografische processen. Hierbij is voor het aanbrengen van de patronen een product specifiek masker benodigd.

Voor additionele processen kunnen in voorkomende gevallen aanvullende gereedschappen benodigd zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan buiggereedschappen of oprekgereedschappen voor galvanische bewerkingen. Dit wordt altijd expliciet in onze offerte opgegeven.

Voor het maken van deze masker zijn AutoCad dxf- en pdf-files benodigd. Deze dienen 2-D mechanisch correct getekend te zijn en van alle maten en toleranties voorzien.

Deze maskers blijven in bezit van Etchform, exclusief voor uw gebruik. Houdbaarheid van onze maskers is circa 3 jaar, waarna (alleen) bij regulier gebruik deze kosteloos door Etchform vervangen worden.

 

 Offerte

Etchform voorziet u graag van een passende offerte. Maak hiervoor gebruik van ons offerteformulier.

Offerte aanvragen